Lidé

Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl

Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J., - Sivý, D.
Publikováno v
VISION. 2018, 173(rmb80), 192-193.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
VISION is a leading art and design magazine showcasing the international visual art, fashion and culture to Chinese readers.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J.
Publikováno v
In: Dny zahradní a krajinářské tvorby 2016. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., 2016. pp. 31-33. ISBN 978-80-86950-20-4.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J.
Publikováno v
Betlémské nám. 169/5a, 110 00 Praha-Staré Město, 2015-09-03/2015-10-18. Praha: Galerie Jaroslava Frágnera, 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Sborník
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J.
Publikováno v
Archiweb. 2015, ISSN 1801-3902.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
,,Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá” Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.
Autoři
Tůma, J. - Ráftl, J., - Sivý, D.
Publikováno v
Archiweb. 2015, ISSN 1801-3902.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
,,Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá” Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.
Autoři
Tůma, J. - Ráftl, J., - Kukrál, M.K.
Publikováno v
Archiweb. 2015, ISSN 1801-3902.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
Dynamické ztvárnění instalace odkazuje k hlavnímu tématu českého pavilonu, kterým je voda. Ta určila prostorové vztahy a koncept erozivního působení na pevnou hmotu platforem. Tvary jsou skrze digitální fluidní simulaci deformovány podle předobrazu pískovcových útvarů, známých v české krajině. Postupné vrstvení sedimentů v jejich složení a délce etap určuje různé fyzikální vlastnosti jednotné stratifikace, závazné pro všechny hmoty instalace. Specifické erozní působení čteme na útvarech vždy ve stejné výšce.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J., - Kukrál, M.
Publikováno v
Archiweb. 2015, ISSN 1801-3902.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
Dynamické ztvárnění instalace odkazuje k hlavnímu tématu českého pavilonu, kterým je voda. Ta určila prostorové vztahy a koncept erozivního působení na pevnou hmotu platforem. Tvary jsou skrze digitální fluidní simulaci deformovány podle předobrazu pískovcových útvarů, známých v české krajině. Postupné vrstvení sedimentů v jejich složení a délce etap určuje různé fyzikální vlastnosti jednotné stratifikace, závazné pro všechny hmoty instalace. Specifické erozní působení čteme na útvarech vždy ve stejné výšce.
Autoři
Ráftl, J.
Publikováno v
In: FUA 02. Liberec: Technická univerzita, 2014. p. 106-107. ISBN 978-80-7494-178-8.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Řešené téma slumu se vyznačuje několika hlavními problémy. Ve slumu není pitná voda, během budoucích 50let se zvýší migrace lidí do slumových kolonií a slumy nejsou schopny vytvářet patra a složitější struktury, proto mají i přes veškerá zahuštění stále lineární-plošnou strukturu ve formě maximálně pár pater nad sebou kdekoliv po světě. Při využití schopnosti sebeřazení mycetoz, jejichž inteligence se již testovala například na síti metra v Tokiu nebo urbánních simulacích měst nebo globálních modelech osídlení. Dostáváme inteligentní propojenou síť jednoduchých organismů na bázi, která je na hranici mezi živočichem a houbou (dnešní věda ještě stále nerozklíčovala finální definici mycetoz). Organismy se nejvíce shlukují v místech, kde je nejvíce potravy, ze které by dostávaly energii, což v symbióze k lidskému osídlení se navazuje na koncentraci organických zbytků a trusu. Jedná se také o jednoduchý indikátor hustoty osídlení. Tím se nechá vytvořit inteligentní síť, která by podrůstala slum a zahušťovala by se v místech s vyšší koncentrací lidí.
Autoři
Ráftl, J.
Publikováno v
In: FUA 02. Liberec: Technická univerzita, 2014. p. 106-107. ISBN 978-80-7494-178-8.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Řešené téma slumu se vyznačuje několika hlavními problémy. Ve slumu není pitná voda, během budoucích 50let se zvýší migrace lidí do slumových kolonií a slumy nejsou schopny vytvářet patra a složitější struktury, proto mají i přes veškerá zahuštění stále lineární-plošnou strukturu ve formě maximálně pár pater nad sebou kdekoliv po světě. Při využití schopnosti sebeřazení mycetoz, jejichž inteligence se již testovala například na síti metra v Tokiu nebo urbánních simulacích měst nebo globálních modelech osídlení. Dostáváme inteligentní propojenou síť jednoduchých organismů na bázi, která je na hranici mezi živočichem a houbou (dnešní věda ještě stále nerozklíčovala finální definici mycetoz). Organismy se nejvíce shlukují v místech, kde je nejvíce potravy, ze které by dostávaly energii, což v symbióze k lidskému osídlení se navazuje na koncentraci organických zbytků a trusu. Jedná se také o jednoduchý indikátor hustoty osídlení. Tím se nechá vytvořit inteligentní síť, která by podrůstala slum a zahušťovala by se v místech s vyšší koncentrací lidí.
Autoři
Ráftl, J.
Publikováno v
In: FUA 02. Liberec: Technická univerzita, 2014. p. 380-381. ISBN 978-80-7494-178-8.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
FUA 20 je záznam o 20 letech existence Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Periferie se v této knize stává centrem dění. Prostřednictvím 11 rozhovorů s profesory a studenty nechává vyprávět ucelené příběhy tří oborů, na které se FUA během let rozrostla. Základní dějové linie jsou doplněny osobními sloupky vysvětlujícími vnitřní fenomény školy a vizuálním záznamem všeho zásadního, co se na fakultě odehrálo. Celá kniha je zakončena profily absolventů, kteří se z Liberce vydali svou vlastní cestou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.