Lidé

Ing. arch. Tereza Kostková

téma: Základní školy/ Pedagogické impulzy pro změnu architektonického řešení primárních a sekundátních škol, zejména z hlediska adaptace stávajících školských budov

školitel: doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.