Lidé

Ing. arch. Alena Křížová

téma: Komunitní centrum

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.