Lidé

Mgr. Anton Ostakh

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Ostakh, A.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Věnuji se výzkumu Shared spaces - sdílených prostorů, ve kterých dochází k prolnutí dopravní a sociálně-kulturní funkce veřejného prostoru. Výzvou pro pokračování mého výzkumu se staly nedávné opakované teroristické útoky vozidel vjíždějících do lidí. Je zřejmé, že se tyto nové zkušenosti významně dotýkají teorie i aplikace Shared space, a tedy výsledků mého několikaletého výzkumu. Abych mohl do výzkumu zahrnout poznatky o aktuálních trendech v navrhování sdílených prostorů splňujících požadavky na ochranu proti teroristickým útokům, žádám o finanční podporu, bez které nemohu další část svého výzkumu realizovat. Finanční podpora bude sloužit k pokrytí nákladů na cestu do Londýna, kde budu na místě zkoumat současné trendy řešení dané problematiky. V českém prostředí se téma bezpečnosti a protiteroristických opatření začalo zkoumat poměrně nedávno. V současné době se např. připravuje na IPR Prahy plug-in Manuálu tvorby veřejných prostranství, který se tématem bezpečnosti poprvé zabývá (Ing. arch. Jan Kadlas). Je zřejmé, že je třeba se o této nové problematice poučit v zahraničí. Velká Británie je na světové špičce v prosazování shared spaces i v implementaci opatření na ochranu před teroristickými útoky. Londýn disponuje nejstaršími výsostnými ukázkami lokalit takového typu. Zároveň v současné době po několika teroristických útocích ve veřejných prostorech a vážné dopravní nehodě ve sdíleném prostoru aktivně řeší odpověď na otázku, jak chránit místa s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku aut řízených teroristy. Na základě kontaktů s informační kanceláří primátora Londýna a rozhovoru s představiteli zodpovědnými za protiteroristické úpravy ve městě je mým cílem prozkoumat možná bezpečnostní a protiteroristická opatření ve sdílených prostorech a ocenit dopad takových opatření na jejich uspořádání a provoz. Dalším cílem je zmapovat odlišnosti sdílených londýnských prostorů vzhledem k pražským prostorům a tyto poznatky publikovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.