Lidé

Ing. arch. Kateřina Hroncová

Autoři
Rýpar, V. ed. - Trejbal, J. ed. - Richtr, T. ed. - Hroncová, K. ed., - Jehlík, J. ed.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník
Autoři
Hroncová, K.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Předmětem zkoumání je veřejný prostor v intravilánu i extravilánu vesnice jako jeden souvislý celek nebo jev. Příspěvek shrnuje dosavadní průzkum, který probíhá ve vybrané vesnici Tasov na jihomoravském Slovácku. Průzkum je zamě- řen na hloubkovou analýzu veřejného prostoru, přesněji na fyzické i emoční vmezení’veřejného prostoru intravilánu i extravilánu vesnice, a to pomocí mapových / půdorysných způsobů zobrazování (mentálních map, kombinování vrstev s jednotlivými informacemi) a hledáním dalších způsobů zobrazování hranic veřejného prostoru, např. pomocí horizontů, s průběžným prověřováním v terénu a doplňováním o tyto výstupy. Cílem tohoto dílčího kroku je najít všechny nutné prostředky zobrazení informací pro práci s prostorem vesnice. Nenazývala bych jej přímo hledáním „kódu“ nebo „vzorce“ 1 vesnice, protože na rozdíl například od „vzorců“ Christophera Alexandra nevíme, zda je náš „kód“ obecně platný, anebo je spíše lokálně a pravděpodobně i časově omezen, zde by se jednalo spíše o kód, který napoví (generuje), jak s daným místem v daném čase pracovat dál. Zatím neuvádím definitivní závěry z analýz, předpokládám totiž, že při následující práci, praktickém používání nebo při srovnávání analýz z dalších vesnic vyplyne více.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.