Lidé

Ing. arch. Alexandra Hoffmannová

Občanské stavby a sídlo

školitel: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph. D.

školitel specialista: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout