Lidé

Ing. arch. Alexandra Hoffmannová

téma: Architektura všem / Edukativní architektonické programy pro děti

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.