Lidé

Ing. arch. Alexandra Hoffmannová

Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Hoffmannová, A. - Vorlík, P.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2018, 18(1), 54-61. ISSN 1213-3116.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Poválečná éra nepřinesla pouze masovou typovou stavební produkci, ale i realizace, které se jí svým charakterem vymykají a dokládají kreativitu tvůrců a odhodlanost vytvořit i přes složitou společenskou situaci pozoruhodná architektonická díla. Nyní stojíme před otázkou, jak s tímto kulturním dědictvím nakládat. Plošné odsouzení jako pozůstatku minulého režimu a likvidace, se stále více jeví jako nesprávné. K nejvíce ohroženým typologickým druhům patří i kulturní domy, které jsou pro jejich plošné rozšíření a politické pozadí vnímány jako typický produkt své doby. Když se ale přeneseme přes myšlenku kulturního domu jako nástroje propagandy a zaměříme se spíše na architekturu, můžeme objevit řadu pozoruhodných děl, které věrně zrcadlí vývoj československého vystavěného prostředí a díky novosti a neustálenosti typologie i řadu inovativních technologických a konstrukčních přístupů.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Soupis kulturních památek, návrhů na prohlášení a zbořených nebo zničených poválečných staveb v České republice, vypracovaný pracovní skupinou při ČNK ICOMOS.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.