Lidé

Petra Březáčková

Autoři
Březáčková, P.
Publikováno v
Paginae Historiae. 2019, 27(1), 166-183. ISSN 1211-9768.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek zaměřuje svoji pozornost na formální barokní zahrady velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské v Zákupech a v Ploskovicích. Přichází s atribucí vyobrazení ploskovické zahrady dvornímu malíři Jindřichu Františku Krausovi. Kromě toho připisuje založení a vybudování ploskovické zahrady Johannu Wenzlu Paulovi. Z výše uvedených zahrad příspěvek uveřejňuje vybrané seznamy rostlin a na jejich základě se posléze věnuje módě ananasovníků jakožto královskému plodu své doby. Nové poznatky o pěstování exotických rostlin a četných autochtonních odrůdách ovocných stromků v Zákupech zároveň demonstrují vysokou kulturní vyspělost velkovévodčina dvora, jemuž právem náleží místo mezi přední evropskou šlechtou.
Autoři
Březáčková, P.
Publikováno v
Paginae Historiae. 2017, 25/1 7-24. ISSN 1211-9768.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Tento článek se věnuje Josefu Fritschovi (1774-1867), jedné z nejvýznamnější osobností české zahradní architektury 1. pol. 19. století. Umělecký zahradník tzv. anglických zahrad stál v posledních desetiletích ve středu pozornosti zejména díky projektu pro italský manýristický "klenot" zahrady v Pratolinu, který Fritsch přetváří na anglický park. Umělcův původ byl ještě donedávna nejasný, stejně jako jeho kariéra předtím, než ho velkovévoda Ferdinand III. povolal do Toskánska, kde posléze pracuje i ve službách jeho syna Leopolda II. Hlavní pozornost je věnována jednotlivým etapá Fritschovy kariéry v Čechách. Z italských zakázek se článek zaměřuje pouze na Pratolino. V českém prostředí tak poprve vychází najevo, že Fritsch se narodil v roce 1774 v Dubici v severních Čechách. První dosud známá zmínka o jeho kariéře je spojena se službou v zámecké zahradě ve Vlašimi. Fritsch odsud odchází v r. 1810 do služeb velkovévody Ferdinanda III. již jako zkušený umělcký zahradník. Ploskovické zámecké zahradě dává neformální podobu (1812-1814?) a z r. 1814 pocházejí plány i pro Buštěhrad. Poté je Fritsch povolán Ferdinandem III. do Toskánska (1815–1816), kde se stává ředitelem a ideátorem nověho anglického parku v Pratolinu, bývalém manýristickém "klenotu" italského zahradního umění Na základě archivní dokumentace se v článek pokouší v širším kontextu analyzovat nejen konkrétní realizace Fritsche, ale i jeho zvláštní "rukopis", který je zcela unikátní v toskánském prostředí. Skutečnost, že Fritsch je spojen s projekty v Ploskovicích a v Buštěhradu, se stává významnou osobností českého zahradního umění a může přispět k lepšímu pochopení souvislostí zahradní architektury v Čechách.
Autoři
Březáčková, P.
Publikováno v
In: ¨7. mezinárodní konference "Architektura a urbanismus: současný výzkum". Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 5-79. ISBN 978-80-01-06318-7.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Příspě vek prezentuje cíle a současný stav bádání v rámci doktorské práce analyzující způsob jakým se v 18. a 19. století uplaňovaly v zahradách velkovévodů toskánských koncepce a architektornická výbava anglických zahrad. Konkrétně se příspěvek zaměří na proměny a úpravy pozemků Ferdinanda III a Leopolda II v období mezi léty 1812-1849 v zahradách toskánské “villeggiatury” a podrobněji se věnuje nejnovějším poznatkům o velkostatku Ploskovice a krajinářským úpravám zahrady Pratolino a zóny Castello.
Autoři
Březáčková, P.
Publikováno v
COMMENTARI D’ARTE Rivista di Critica e Storia dell’Arte. 2014, XX(58/59), 93-110.
Rok
2014
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Questo articolo è il risultato di un'accurata ricerca archivistica condotta in Italia, Austria, Germania e Repubblica Ceca. Offre un’approfondita analisi su Joseph Fritsch (1774-1867), "artista e giardiniere" dei granduchi di Toscana Ferdinando III e Leopoldo II. L'autore analizza una serie di documenti descrittivi e iconografici (spesso inediti) che le consentono di tracciare la carriera di Fritsch prima di essere "convocato" in Toscana, indagando i primi anni di formazione a Vlasim (presso la corte dei principi Auersperg) e le commissioni per i parchi all’inglese presso i possessioni boeme dei Granduchi di Toscana a Ploskovice e Bustehrad. Quello che emerge è una panoramica storica e archivistica molto preziosa, utile nella comprensione del rapporto tra il giardiniere boemo e il Granduca Ferdinando III e l'analisi del'evoluzione del paesaggio in alcuni famosi parchi e giardini toscani (Pratolino, Petraia , Castello, Pitti).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.