Lidé

Ing. arch. Erik Petrus, Ph.D.

Ing. arch. Erik Petrus, Ph.D.
Architekt, urbanista, teoretik architektury

Studoval architekturu u dvou předních českých architektů. U Ladislava Lábuse na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze (magisterský program) a u Petra Pelčáka na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (bakalářský program). Mimo jiné studoval také rok na Fakultě architektury Middle East Technical University v turecké Ankaře, s cílem naučit se jinou kulturu a získat jiný pohled na architekturu.

Několik let pracoval se světoznámou architektkou Evou Jiřičnou, nositelkou řádu britského impéria, u které získal architektonickou praxi. Kromě České republiky, navrhuje stavby po celém světě. Zejména do Indonésie, kde v současné době realizuje několik staveb z rezidenční, tak i komerční oblasti.

V současné době kromě své vlastní praxe architekta, provádí na Fakultě architektury ČVUT v Praze výzkum, kde mimo jiné také učí. Na stejné fakultě rovněž vystudoval doktorské studium. Ve svém výzkumu se zabývá typologií townhousů. Jako specifického druhu bydlení. Zabývá se také experimentální typologií. Dlouhodobě se věnuje typologii obytných budov a udržitelného rozvoje a dostupnosti bydlení. 

Cestuje po celém světě a čerpá ze svých cest inspiraci pro své navrhování. Navrhuje ikonické stavby s géniem loci. Jeho snahou je posouvat hranice architektury dál.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.