Lidé

Ing. arch. Erik Petrus

téma: Soudobé bydlení / Společenský aspekt bydlení / Typologie townhousů a jejich využití

školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.