Téma disertační práce: Townhouse v kontextu českého prostředí

Školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

 

Ing. arch. Erik Petrus
Architekt, urbanista, teoretik architektury

Studoval architekturu u dvou předních českých architektů. U Ladislava Lábuse na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze (magisterský program) a u Petra Pelčáka na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (bakalářský program). Mimo jiné studoval také rok na Fakultě architektury Middle East Technical University v turecké Ankaře, s cílem naučit se jinou kulturu a získat jiný pohled na architekturu.

Několik let pracoval se světoznámou architektkou Evou Jiřičnou, nositelkou řádu britského impéria, u které získal architektonickou praxi. Kromě České republiky, navrhuje stavby po celém světě. Zejména do Indonésie, kde v současné době realizuje několik staveb z rezidenční, tak i komerční oblasti.

V současné době kromě své vlastní praxe architekta, provádí výzkum v rámci doktorského studia na Fakultě architektury v Praze, kde mimo jiné také učí. Ve svém výzkumu se zabývá typologií townhousů. Jako specifického druhu bydlení. Zabývá se také experimentální typologií. Dlouhodobě se věnuje typologii obytných budov a udržitelného rozvoje a dostupnosti bydlení.

Cestuje po celém světě a čerpá ze svých cest inspiraci pro své navrhování. Navrhuje ikonické stavby s géniem loci. Jeho snahou je posouvat hranice architektury dál.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.