S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Erik Petrus

téma: Soudobé bydlení / Společenský aspekt bydlení / Typologie townhousů a jejich využití

školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.