Lidé

Ing. arch. Erik Petrus

Autoři
Peňázová, V. - Petrus, E., - Glukman, N.
Publikováno v
[Research Report] 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Projekt se zabývá zmapováním organizace bytové výstavby v poválečném vývoji v Československu do roku 1989. Výsledky přispívají k porozumění provázanosti parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou v české společnosti a následně k lepšímu pochopení vývoje těchto parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Lípová, V., - Petrus, E.
Publikováno v
[Research Report] 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Úkolem studie bylo na základě rozboru zahraničních příkladů dobré praxe a typologických charakteristik tohoto typu bydlení především uvést náměty na úpravu legislativních předpisů; navrhnout systém, kapacity a další parametry takového bydlení; rámcově odhadnout měrné náklady a identifikovat hlavní úskalí implementace tohoto typu bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.