Lidé

Ing. arch. Miroslav Krejčíř

Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
In: Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019. Plzeň: Vydavatelský servis, 2019. p. 101-106. ISBN 978-80-86843-65-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
In the Gothic era, architectural works were designed by using geometrical frameworks based on in praxis verified measurements of a structure. The proportions of constructions, which had proved to be static and aesthetic on the implemented designs, were also applied to later designs, thus defining the actively used composition formulation. During geometric analysis, we encounter repeating rules resulting from the principle of square (“ad quadratum”), equilateral triangle (“ad triangulum”) or exceptionally circle (“ad circulum”).
Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Na podkladu získaného geodetického zaměření (Gekon, spol. s r. o.) bylo provedeno vlastní doměření bodů plochy klenební kápě v půdorysném rozsahu 1/4 klenebního pole. Pomocí křivek rovinných řezů plochy vzniklé na základě sítě zaměřených bodů byl rekonstruován tvar klenební kápě.
Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Loadbearing Structures, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Související lidé
Anotace
Soubor pracovních listů slouží studentům a vyučujícím FA ČVUT jako podklad pro výuku předmětu Statika 1. Listy jsou vzestupně seřazeny podle náročnosti jednotlivých úloh tak, aby studenti postupně získali znalosti o působění sil uvnitř řešených konstrukcí, a dokázali tak optimalizovat návrh jejich tvaru a dimenzí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.