Lidé

Ing. arch. Miroslav Krejčíř

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2019
Anotace
Geometrie konstrukce hrála zvláště v období gotiky důležitou úlohu, a to jak výtvarnou a kompoziční, tak hlavně statickou. Základní dobové geometrické přístupy k navrhování (ad quadratum, ad triangulum) měly stavbě zajistit "správný" tvar a tedy i schopnost být nejen krásnými, ale i pevnými a stabilními. Předmětem tohoto výzkumu, který se zaměří především na méně probádané území střední Evropy, je vliv geometrie na tvar nosné konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.