V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Ing. arch. Ondřej Chudý

téma: Urbánní ekonomie sídlišť

školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.