S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Ondřej Chudý

téma: Urbánní ekonomie sídlišť

školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.