Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Ondřej Chudý

téma: Urbánní ekonomie sídlišť

školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout