Lidé

Ing. arch. Kristýna Schulzová

Autoři
Schulzová, K. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Daylight in buildings is evaluated using the daylight factor DF [%], which is defined as the ratio of the light level inside a structure (Ei = illuminance due to daylight at a point on the indoors working plane) to the light level outside the structure (Eo = simultaneous outdoor illuminance on a horizontal plane from an unobstructed hemisphere of overcast sky). The illuminance values are calculated for the overcast winter sky with Eo=5000 lx. In the Czech republic (and many other European countries), the daylight factor in residential buildings is evaluated in two points in the room, located in the middle of the room’s depth and 1 m from the side walls on a horizontal working plane 0,85 m above the floor. The students of architecture are taught to calculate the daylight factor in the specific points of a room and to determine whether the values fit the legislative requirements. However, they have a hard time imagining what the room and its daylighting actually looks like. Therefore, a practical experimental simulation was performed. Various values of daylight factor were simulated and the participants were asked to perform several task in three different lighting conditions The goals of the experiment were: To demonstrate to the participants what the required daylight factor values actually look like, so that they are able to connect the abstract values to real rooms. To determine whether the architecture student perception of daylight inside of buildings corresponds with the reality. To verify whether the daylight factor values required by the legislative are sufficient for performing certain visually demanding task commonly done at home. The experiment is a part of a larger research project, which aims to improve the teaching of building physics (designing buildings with a good indoor environmental quality) in architecture universities.
Autoři
Schulzová, K. - Bošová, D.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Neighborhoods of standardized concrete block buildings form a significant part of the post-socialist build heritage. It is very important to renovate the houses to suit the needs of the current user. The reconstructions typically affect the apartment layout (e. q. uniting the kitchen with the living room, bathroom renovation) and also the indoor environment (thermal insulation, window replacement, installing air conditioning units). One of the alterations that has a major impact on both the apartment layout and the indoor environment is extending the loggia (the standard width is 1,2 meters). The construction companies offer several designs, enabling expansion ranging from 0,2 to 2,5 meters. This article examines the possibilities of loggia extension on a specific example a mass housing neighborhood Velká Ohrada in Prague, built in the years 1988-1993 in the standard system VVU ETA (one of the most frequently used systems in the Czech Republic). The aim of this research is to determine the optimal width of the loggia. Several viewpoints are considered: the functionality of the layout and the indoor environment, particularly the interior lighting conditions and the overheating in summer. The research proves that it is possible to extend the loggia of precast panel building enough to majorly improve the comfort level of the apartments (from the functional and overheating point of view) while still meeting the lighting requirements.
Autoři
Schulzová, K. - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The environmental performance of buildings needs to be considered in the early stages of the design process. Therefore, emphasis is nowadays placed in integrating the teaching of building performance with the design studios at schools of architecture. Preparing students for the complex role of an architect as a coordinator of all the aspects of a building design is gaining more and more importance. This article describes and compares the methods of teaching building performance to architecture students at several universities in Europe and in the USA. It identifies the main tendencies in the syllabuses of building physics courses and is especially targeted to the relevance of these courses to the design studios at those schools. It also reviews some of the learning materials, recommended or accessible to students of those courses. To achieve a relevant comparison, each of the countries where these schools are located is described in terms of the specific conditions of building physics design and the resulting problematics for an architect. These conditions include technical standards and requirements, the methods of building performance evaluation used and the climate.
Autoři
Schulzová, K.
Rok
2018
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
V článku je od studie až po realizaci popsán vývoj domu, v němž bylo postupně navrženo několik variant tepelné izolace. Původní návrh počítal s izolací ze slaměných balíků, vkládaných mezi I nosníky, a hliněnými omítkami (z exteriéru ze směsi hlíny, jílu a kravince). Později se přístup klienta změnil a stavební povolení bylo vydáno na konstrukci, zateplenou dřevovláknitými deskami se silikátovou omítkou. Finálně realizovaný dům je zateplen minerální vatou a z exteriéru obložen dřevěnými prkny. Článek porovnává tepelné vlastnosti těchto variant.
Autoři
Schulzová, K.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Jedním z nejlepších tepelně izolačních materiálů pro dřevostavby z hlediska obnovitelnosti a lokální dostupnosti je sláma. Cílem studie je porovnání tepelně tecnických vlastností izolace ze slaměných balíků, z dřevovláknitých desek STEICO a z minerální vlny ORSIL u téhož domu.
Autoři
Schulzová, K. - Černá, A., - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Extending the loggias is currently a very popular way to increase user comfort and the market value of apartments in precast panel houses. Construction companies offer several designs, enabling expansion ranging from 20 centimetres to 2.5 meters. The aim of our research is to examine the impact of this adaptation on the apartments’ interior lighting conditions and to determine the limit width of the loggia, which does not prevent the fulfilment of the requirements for insolation and daylighting of residential buildings. The evaluated factors are, relating to the valid legislation in the Czech Republic, the sunlight duration on 1.3. and the daylighting factor D. In this article, we examine the possibilities of loggia extension on a specific example of an apartment house in Prague; build in the standard system VVU ETA. This building is located in practically ideal conditions, with a southern orientation of the loggias and without any shading obstacles. This enables us to find the ultimate limit of the loggia width, which will then be modified according to specific shading conditions.
Autoři
Schulzová, K. - Černá, A., - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Panelová soustava VVÚ ETA je jednou z nejčastěji používaných v České Republice. Při současné hloubce lodžií 1,2 m, která se vnějším zateplením dále snižuje, neposkytují tyto dostatečný prostor pro obytnou funkci. Požadované dodatečné rozšíření lodžií značně zvyšuje uživatelský komfort těchto bytů a velice často bývá požadavkem uživatele při celkové rekonstrukci obalových konstrukcí panelových objektů. V současné době je na českém trhu několik firem, které nabízející možné rozšíření od 0,2 až do 2,5 metru. Pro článek byly vybrány tři varianty bytů o dispozici 3+1 v reálné urbanistické situaci sídliště Velká Ohrada v Praze. U nich je prověřen dopad rozšíření lodžie na naplnění požadavků na proslunění a denní osvětlení obytných budov. Hodnocenými faktory jsou, v souvislosti s platnou legislativou v České republice, doba proslunění 1.3. a celkový činitel denní osvětlenosti D.
Autoři
Schulzová, K.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Článek se zabývá možnostmi propojení výuky stavební fyziky s výukou architektonického navrhování na školách architektury. Popisuje výzkumný projekt, jehož cílem je studentům architektury srozumitelnou formou zprostředkovat základní principy návrhu v souladu s požadavky na osvětlení, oslunění, tepelnou techniku a akustiku. Hlavním výstupem tohoto výzkumu by měl být doplňkový výukový materiál, použitelný pro ateliérovou výuku, s možným přesahem do architektonické praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.