Lidé

Ing. arch. Kristýna Schulzová

Autoři
Schulzová, K. - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The environmental performance of buildings needs to be considered in the early stages of the design process. Therefore, emphasis is nowadays placed in integrating the teaching of building performance with the design studios at schools of architecture. Preparing students for the complex role of an architect as a coordinator of all the aspects of a building design is gaining more and more importance. This article describes and compares the methods of teaching building performance to architecture students at several universities in Europe and in the USA. It identifies the main tendencies in the syllabuses of building physics courses and is especially targeted to the relevance of these courses to the design studios at those schools. It also reviews some of the learning materials, recommended or accessible to students of those courses. To achieve a relevant comparison, each of the countries where these schools are located is described in terms of the specific conditions of building physics design and the resulting problematics for an architect. These conditions include technical standards and requirements, the methods of building performance evaluation used and the climate.
Autoři
Schulzová, K.
Rok
2018
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
V článku je od studie až po realizaci popsán vývoj domu, v němž bylo postupně navrženo několik variant tepelné izolace. Původní návrh počítal s izolací ze slaměných balíků, vkládaných mezi I nosníky, a hliněnými omítkami (z exteriéru ze směsi hlíny, jílu a kravince). Později se přístup klienta změnil a stavební povolení bylo vydáno na konstrukci, zateplenou dřevovláknitými deskami se silikátovou omítkou. Finálně realizovaný dům je zateplen minerální vatou a z exteriéru obložen dřevěnými prkny. Článek porovnává tepelné vlastnosti těchto variant.
Autoři
Schulzová, K.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Jedním z nejlepších tepelně izolačních materiálů pro dřevostavby z hlediska obnovitelnosti a lokální dostupnosti je sláma. Cílem studie je porovnání tepelně tecnických vlastností izolace ze slaměných balíků, z dřevovláknitých desek STEICO a z minerální vlny ORSIL u téhož domu.
Autoři
Schulzová, K. - Černá, A., - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Extending the loggias is currently a very popular way to increase user comfort and the market value of apartments in precast panel houses. Construction companies offer several designs, enabling expansion ranging from 20 centimetres to 2.5 meters. The aim of our research is to examine the impact of this adaptation on the apartments’ interior lighting conditions and to determine the limit width of the loggia, which does not prevent the fulfilment of the requirements for insolation and daylighting of residential buildings. The evaluated factors are, relating to the valid legislation in the Czech Republic, the sunlight duration on 1.3. and the daylighting factor D. In this article, we examine the possibilities of loggia extension on a specific example of an apartment house in Prague; build in the standard system VVU ETA. This building is located in practically ideal conditions, with a southern orientation of the loggias and without any shading obstacles. This enables us to find the ultimate limit of the loggia width, which will then be modified according to specific shading conditions.
Autoři
Schulzová, K. - Černá, A., - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Panelová soustava VVÚ ETA je jednou z nejčastěji používaných v České Republice. Při současné hloubce lodžií 1,2 m, která se vnějším zateplením dále snižuje, neposkytují tyto dostatečný prostor pro obytnou funkci. Požadované dodatečné rozšíření lodžií značně zvyšuje uživatelský komfort těchto bytů a velice často bývá požadavkem uživatele při celkové rekonstrukci obalových konstrukcí panelových objektů. V současné době je na českém trhu několik firem, které nabízející možné rozšíření od 0,2 až do 2,5 metru. Pro článek byly vybrány tři varianty bytů o dispozici 3+1 v reálné urbanistické situaci sídliště Velká Ohrada v Praze. U nich je prověřen dopad rozšíření lodžie na naplnění požadavků na proslunění a denní osvětlení obytných budov. Hodnocenými faktory jsou, v souvislosti s platnou legislativou v České republice, doba proslunění 1.3. a celkový činitel denní osvětlenosti D.
Autoři
Schulzová, K.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Článek se zabývá možnostmi propojení výuky stavební fyziky s výukou architektonického navrhování na školách architektury. Popisuje výzkumný projekt, jehož cílem je studentům architektury srozumitelnou formou zprostředkovat základní principy návrhu v souladu s požadavky na osvětlení, oslunění, tepelnou techniku a akustiku. Hlavním výstupem tohoto výzkumu by měl být doplňkový výukový materiál, použitelný pro ateliérovou výuku, s možným přesahem do architektonické praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.