Lidé

Ing. arch. Kristýna Schulzová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Schulzová, K.
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum se zabývá architektonickým návrhem se zaměřením na vnitřní prostředí budov a klade si za cíl, propojení výuky stavební fyziky s ateliérovou výukou na školách architektury s následným přesahem do architektonické praxe. Na základě analýzy vybraných vzorků referenčních staveb zkoumá vliv rozhodnutí architekta ve fázi studie na výslednou kvalitu denního osvětlení, oslunění, tepelně technických a akustických vlastností navržených prostor, hledá společné znaky a převádí získané poznatky do formy doplňkového výukového materiálu určeného především studentům architektonických oborů, ale také již v praxi činným architektům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.