S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Aliona Scerbata

téma: Vytváření míst odpočinku a vzdělávání po vyučování na základních školách

školitel: doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.