téma: Vytváření míst odpočinku a vzdělávání po vyučování na základních školách

školitel: doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.