V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Aliona Scerbata

téma: Vytváření míst odpočinku a vzdělávání po vyučování na základních školách

školitel: doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.