Lidé

Ing. arch. Veronika Kovářová

Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(1),
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Zamyšlení se nad pojmem domova z pohledu významu architekta pro didaktický časopis.
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(3),
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Úvaha srovnávající veřejný prostor fyzický a virtuální pro didaktický časopis o architektuře.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed., - Kovářová, V. ed.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(2),
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Úvaha o architektuře jako petrifikaci doby pro didaktický časopis o architektuře.
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
In: Sborník příspěvků a prezentací studentská vědecká konference „Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06647-8.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. - Kovářová, V., - Zbořilová, Z.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 32.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Metodika školní hodiny občanské výchovy, zaměřená na význam slov domov a vlast.
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Katalog exkurze za současnou švýcarskou architekturou, která se konala 19. – 23. 9. 2018 se studenty ateliéru Rothbauer z FA ČVUT.
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
In: Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostavby. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-01-06468-9.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.