Lidé

Ing. arch. Vít Polák

téma: Občanské stavby a sídlo / Výuka a prostor

školitel: doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.