S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Vít Polák

téma: Občanské stavby a sídlo / Výuka a prostor

školitel: doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.