S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Markéta Markgraf Hossingerová

Autoři
Markgraf Hossingerová, M. - Kovářová, V., - Zbořilová, Z.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 32.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Metodika školní hodiny občanské výchovy, zaměřená na význam slov domov a vlast.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 16-19.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek o mentálních mapách a metodách a způsobech mentálního mapování s využitím ve školní praxi.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. ed.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 4-5.
Rok
2019
Podkategorie
Editorství speciálního čísla časopisu
Anotace
Tématické číslo zaměřené na domov jako prostor architektury, veřejného prostoru i otevřené krajiny.
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06538-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.