Lidé

Markéta Markgraf Hossingerová

Autoři
Markgraf Hossingerová, M. - Sereda, A.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(4), 14-17.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Rozhovor s Tomem Zahrádkou, zakladatelem první skupiny urban sketchers v ČR a o jeho zkušenostech s prací s dětmi.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(2), 16-18.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Inspirační námět do moderní výuky dějepisu. O tom, proč do konstruování znalostí historického světa zapojovat ohledávání a zkoumání budov.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. ed.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(2), 5.
Rok
2020
Podkategorie
Editorství speciálního čísla časopisu
Anotace
Jak a o čem k nám promlouvá. Jaký význam mají pro člověka budovy? Co se z nich o sobě může dozvědět. Spojení architektury a psychologie jako téma druho čísla.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. ed.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(4), 4.
Rok
2020
Podkategorie
Editorství speciálního čísla časopisu
Anotace
Města - v našich myšlenkách a představách. Spojení městského prostředí a literatury probouzí fantazii a představivost
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. ed.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(3), 4-5.
Rok
2020
Podkategorie
Editorství speciálního čísla časopisu
Anotace
Veřejný prostor - místo setkávání nás všech. O vztazích a sociologii v kulisách sídel.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(4), 22-26.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Nahlédnutí do filozofie M. Heideggera a Ch. Norberga-Schulze a o fenomenologii místa a o tom, proč o místech básnit.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. - Kovářová, V., - Zbořilová, Z.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 32.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Metodika školní hodiny občanské výchovy, zaměřená na význam slov domov a vlast.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 16-19.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek o mentálních mapách a metodách a způsobech mentálního mapování s využitím ve školní praxi.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. ed.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 4-5.
Rok
2019
Podkategorie
Editorství speciálního čísla časopisu
Anotace
Tématické číslo zaměřené na domov jako prostor architektury, veřejného prostoru i otevřené krajiny.
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06538-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.