Lidé

Aleš Hvízdal

téma: Občanské stavby a sídlo. Kulturní stavby / typologie ornamentu

školitel: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.