Lidé

Lenka Ilová

téma: Architektura všem

školitelka: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.