V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Ing. arch. Karolína Falladová

Autoři
Falladová, K.
Publikováno v
In: Facing Post-Socialist Urban Heritage. Budapešť: Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics, 2019. p. 4-129. ISBN 978-963-421-789-3.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The article deals with the development of housing stock following the changing energy standard over the years in the territory of today's Czech Republic. The differences in analyzed types of urban structure are outlined on the basis of reference examples from key periods of Czech history. The article is focused on the progression of building technologies of the new residential buildings, which were distinctive for each discussed period after 1945 up to now. The text is focused on the housing quarters from the period of socialist realism of the 1950s, the mass development of prefabricated housing estates (from 1960s to 1980s) and the period after 1989 up until today. The paper follows the trend of building material usage, building envelope structures, the progress of energy performance of buildings and thermal technical requirements over the years. The article states part of the results of a theoretical survey of doctoral research exploring the current state of the housing stock in the Czech Republic.
Autoři
Falladová, K.
Publikováno v
In: Sborník příspěvků a prezentací studentská vědecká konference „Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06647-8.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Článek se zabývá problematikou dřevěných staveb na našem území v souvislosti s rozvojem využívání dřeva ve stavebnictví, a zároveň krátce uvádí výhody a nevýhody použití tohoto materiálu. Blíže se článek soustředí na dřevostavby v našem prostředí převažující, a to na domy pro individuální rodinné bydlení. Na konkrétním příkladě dřevostavby Domu Prokop je vylíčen celý průběh realizace, a to od architektonického návrhu, přes průběh výstavby k finálnímu dokončení.
Autoři
Falladová, K.
Publikováno v
In: Sborník příspěvků a prezentací Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. p. 3-133. ISBN 978-80-01-06653-9.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Článek se zabývá využíváním alternativních zdrojů energie v měřítku přesahujícím jednotlivé budovy – v rámci větších územních celků. Vyzdvihuje důležitost provázání jednotlivých hledisek návrhu (energetické, ekologické, urbanistické,…) pro dosažení jeho komplexnosti. Na příkladu konkrétní realizace energeticky efektivní čtvrti Energy City Graz – Reininghaus jsou popsány energetické principy tohoto experimentálního projektu, které jsou zároveň zasazeny do souvislostí urbanisticko-architektonického návrhu nové čtvrti s více funkčními využitími.
Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06653-9.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.