Lidé

Ing. arch. Nikoleta Slováková

doktorand

V mojom výskume sa venujem téme linearity ( vertikálnej či horizontálnej ), chápaniu a nájdeniu pojmu nové lineárne mesto.

 

Téma: New linear city

Školitel: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.