Lidé

Ing. arch. Nikoleta Slováková

Okruh: Flexibilní architektúra - Kinetické formy 

 

Téma: Město na koleji

Školitel: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.