Lidé

Ing. arch. Pavel Směták

Autoři
Vorlík, P. - Směták, P. - Merta, D. - Pučerová, K. - Krajči, P. - Poláčková, T. - Hepp, J., - Kratochvíl, P.
Publikováno v
ARCHITECTURA & Galerie Jaroslava Fragnera, 2020. ISBN 978-80-271-2583-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Dalo se to... Daly se přehlížet direktivně stanovené technické a ekonomické limity navrhování budov. Daly se prosazovat architektonické detaily, které stavební výroba z pohodlnosti nechtěla vyrábět. Dalo se také protestovat proti demolicím zanedbaných a poničených, ale důstojně zestárlých domů nebo plošným asanacím historických částí měst. Daly se ignorovat oficiální struktury Svazu architektů s jeho politickými zakázkami a kreslit si vlastní utopické kontraprojekty. Dalo se setkávat s podobně smýšlejícími lidmi a přemýšlet o svobodnější budoucnosti. Dalo se chodit na nepovolené demonstrace nebo podepisovat petice. Dala se podepsat Charta 77. Dalo se projektovat svobodně a v souladu s vlastním svědomím. To všechno a ještě mnohem více se před listopadem 1989 dělat dalo. Nebylo to bez rizika, ale bylo to možné – za cenu výtek nadřízených a pohovorů na kádrovém oddělení nebo policejní služebně, nepříjemných diskusí se stavební výrobou nebo nezaplacených přesčasů. Záleželo na každém, kolik kdo najde odvahy a kam až si troufne zajít.
Autoři
Vicherková, V. - Směták, P.
Publikováno v
In: Architektura na červeném seznamu / Normální je nebourat. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. p. 254-258. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Poválečná architektura v Čechách pozvolna mizí. Pomalu, nenápadně a nevratně se nám před očima ztrácí zásadní část naší historie a kulturního dědictví. Jednou z cest, jak zachránit tuto ohroženou vrstvu historie, je poukazovat na dobré příklady citlivých oprav a hledání nového vhodného využití.
Autoři
Vorlík, P. - Pavel, M. - Brůhová, K. - Vicherková, V. - Mlynčeková, L. - Kužvartová, L. - Směták, P. - Bukačová, J. - Černohorský, J. - Ebel, D. - Radoňová, L. - Rohanová, D. - Střítezský, T. - Střítezská, M., - Calta, J.
Publikováno v
[Research Report] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Stavebně-historický průzkum Nové scény a restaurační budovy Národního divadla shrnuje historická fakta, interpretační analýzy, popis současného stavu, průzkumy in-situ a v archivech a inventarizaci vybraných architektonických prvků a prostor. Průzkum byl rozšířen o nezávislé restaurátorské posudky vybraných materiálů a prvků.
Autoři
Směták, P.
Publikováno v
In: Architektura na červeném seznamu / Normální je nebourat. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. p. 66-67. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Jedno z nejzranitelnějších míst poválečné architektury představují interiéry a parter. Rychlé obměny a omezená životnost k nim přirozeně patří. V interiéru souvisí s trvanlivostí jeho funkce, použitých materiálů a především s módními trendy. A dočasnost ovlivňuje už samotný návrh. U řady příkladů však příliš nezáleží, kdy vznikly. Natolik se jeví jejich kvality i po letech přesvědčivě. Přesto téměř všechny dobové interiéry nevratně mizí. Dvě pražské realizace dokončené v roce 1981, spojuje radikální architektonické pojetí, neotřelá živá barevnost a míra propracovanosti detailu. Interiér Domu techniky a mládeže, kde dokázal architekt Sborowitz skvěle pracovat s historickou podstatou stavby a zkombinovat jí s technicistním vybavením, zcela zanikl v 90. letech. Interiér domu bytové kultury navrhla architektka Věra Machoninová jako integrální součást architektury a přesto dnes pro ni typický celostní přístup připomínají už jen drobné dochované fragmenty. Na postupném zániku těchto a jiných podobných interiérů se zrcadlí dramatická změna společenských poměrů, politické konotace, vrtkavost vkusu a především neporozumění historickým hodnotám poválečného modernismu a přetrvávající předsudky.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.