Lidé

Mgr. Ondřej Boháč

téma: Soudobé bydlení / Současný development a jeho aspekty

školitel: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.