Lidé

Mgr. Ondřej Boháč

Autoři
Hainc, J. - Šimaiová, A. - Horáková, Z. - Čtyroký, J. - Hudeček, T., - Boháč, O.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Soubor specializovaných map - variant možného administrativního samosprávného členění území Prahy - sloužící jako podklad pro rozhodování o změně statutu města a případné změny Zákona o hl. m. Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.