Lidé

doc. Ing. František Medek, CSc.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Medek, F.
Trvání projektu
2000
Anotace
Zásadní význam projektu spočívá v kooperaci několika fakult ČVUT, při hledání energetických úspor budov v rámci celého ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.