Lidé

Ing. arch. Markéta Hugová

Autoři
Maier, K. - Hugová, M., - Benešová, I.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Anotace
Projekt POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe byl zařazen do druhé priority programu ESPON 2013 (European Spatial Planning Observation Network, Evropská pozorovací síť prostorového plánování), nazvané Cílená analýza na základě poptávky. Projekt popsal současný proces metropolizace ve střední Evropě a formuloval strategické postupy dalšího územního rozvoje těchto hlavních měst a jejich funkčních urbánních zón (functional urban areas).
Autoři
Hugová, M.
Rok
2010
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Coordination of sustainable development in the Czech Republic is predetermined mainly by the administrative division and structure of local authorities. Previous efforts for joint activity beyond these structures have not been successful. This paper deals with possibilities of coordination in the current legislative framework and with approach and the real impact of planning documentation of the territorial units concerned. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.