S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.

Autoři
Maier, K. - Hugová, M., - Benešová, I.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2012, 15(6), 24-29. ISSN 1212-0855.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Anotace
Projekt POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe byl zařazen do druhé priority programu ESPON 2013 (European Spatial Planning Observation Network, Evropská pozorovací síť prostorového plánování), nazvané Cílená analýza na základě poptávky. Projekt popsal současný proces metropolizace ve střední Evropě a formuloval strategické postupy dalšího územního rozvoje těchto hlavních měst a jejich funkčních urbánních zón (functional urban areas).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.