V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Akademický senát

Akademický senát Fakulty architektury je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 15 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademický senát se schází zpravidla jednou za měsíc, zasedání jsou veřejně přístupná. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák