Komise studijního plánu

Komise studijního plánu je stálý poradní sbor děkana. Členy jsou akademičtí pracovníci zastupující hlavní obory výuky na FA a zástupci studentů. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.