S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Komise studijního plánu

Komise studijního plánu je stálý poradní sbor děkana. Členy jsou akademičtí pracovníci zastupující hlavní obory výuky na FA a zástupci studentů. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.