15115

Ústav interiéru

Všechny publikace

34 výsledků

Autoři
Kastlová, V.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Jednání a chování lidí ve městě ovlivňuje jeho hmotná struktura a naopak. Ačkoliv scéna veřejného prostoru nemůže být ve své podstatě scénou divadelní, může (a měla by) využívat prvků divadelní tvorby hlavně pro podpoření své efemérní složky, v níž jde možná o katarzi veřejného prostoru města.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J., - Sivý, D.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
VISION is a leading art and design magazine showcasing the international visual art, fashion and culture to Chinese readers.
Autoři
Boudová, P. ed. - Fragner, B. ed. - Kastlová, V. ed. - Poláček, V. ed. - Skřivan, T. ed. - Vorlík, P. ed., - Zikmund, J. ed.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Publikace přibližuje aktuální vývoj nového využití průmyslového dědictví na území České republiky. Soustřeďuje se hlavně na nové využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům, neboť kulturní využití podtrhuje značný kulturní i ekonomický potenciál území s industriální minulostí. Vychází z výsledků aktualizované databáze českých příkladů znovuvyužití industriálních areálů a předkládá různé přístupy při hledání nejlepšího možného řešení.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.
Autoři
Tůma, J.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Jednou z nejdůležitějších součástí projektu je mezioborová a meziinstitucionální spolupráce technických, výzkumných a kreativních skupin. Spolu s využitím nejmodernějších technologií, novodobých výrobních procesů a unikátních vědeckých výzkumů prezentujeme Českou republiku jako zemi konkurenceschopnou i ve světovém měřítku.
Autoři
Tůma, J.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Jednou z nejdůležitějších součástí projektu je mezioborová a meziinstitucionární spolupráce technických, výzkumných a kreativních skupin. Spolu s využitím nejmodernějších technologií, novodobých výrobních procesů a unikátních vědeckých výzkumů prezentujeme Českou republiku jako zemi konkurenceschopnou i ve světovém měřítku.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
,,Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá” Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.
Autoři
Tůma, J. - Ráftl, J., - Sivý, D.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
,,Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá” Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.
Autoři
Kastlová, V.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Workshop Zbůch 2015 byl o setkání příběhů minulosti, přítomnosti i budoucnosti ve všech smyslech těchto slov. O třech utržených prstech, které jsme chtěli doplnit a dotýkat se jich. O slepých šachtových myších, které jsme chtěli slyšet. O potu vylévaném z gumáků, který jsme chtěli cítit. O tmě, kterou jsme všichni chtěli jednou vidět. O pivu k snídani, které jsme chtěli ochutnat. Text doplněn anglickým překladem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka