migrace fakultního e-mailu

Zahajujeme migraci fakultních e-mailů na Microsoft Exchange. Koncem prvního květnového týdne zahájí FA migraci svých e-mailových schránek pod Výpočetní a informační centrum ČVUT. Pro fakultu je to důležitý strategický krok v rámci rozvoje informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Nové e-mailové služby budou moci zaměstnanci i studenti využívat od 9. května 2022. Na této stránce najdete všechny potřebné informace a návody.

Naši IT pracovníci vám budou k dispozici pro vaše dotazy a žádosti o pomoc. Samozřejmostí je, že v rámci migrace jsou připraveni asistovat s přenastavením vašich e-mailových klientů. Kontaktní osoba je vedoucí IT oddělení Jiří Fuska (fuska@fa.cvut.cz). Připravujeme pro vás i následná školení s možnostmi, které O365 nabízí.

V rámci migrace e-mailu nebudete muset nic potvrzovat. Proto věnujte zvýšenou pozornost na podvodné e-maily. Neklikejte na podezřelé odkazy a nikde nevyplňujte své přihlašovací údaje.

Co pro vás bude změna znamenat?

Doposud jste pro posílání a přijímání e-mailů používali e-mailové služby, které byly spravovány interním systémem Fakulty architektury. Nově budou e-maily spravovány celoplošně univerzitou ČVUT.

Uživatelů se tato změna v podstatě nedotkne. Budete moci nadále používat své e-mailové účty, na které jste zvyklí (e-mailový účet ve formátu username@fa.cvut.cz). Přechodem našich e-mailů zvýšíme ochranu dat v rámci kybernetické bezpečnosti, zlepšíme propojení s dalšími službami poskytovanými Microsoftem (MS Office 365, MS Teams) a ČVUT, budeme moci využívat tzv. bussiness role ČVUT nebo získáme robustní podporu Výpočetního a informačního centra.

Zásadnější rozdíl nastane ve změně webového grafického rozhraní pošty, protože místo stávajícího budete používat rozhraní MS Outlook. Do své e-mailové schránky se budete přihlašovat na stránce https://outlook.office365.com. Jako přihlašovací jméno zadáte svůj username ve formátu username@cvut.cz a heslo bude stejné jako do ostatních aplikací ČVUT.

Kdy k migraci dojte?

V důsledku migrace budete mít v pátek 6. května od 8.00 hodin nedostupné vaše e-mailové účty a je pravděpodobné, že drobné technické problémy mohou nastat už ve čtvrtek 5. května. E-mailové účty se zpřístupní a budou v provozu během pátku, obsah bude migrován postupně. Během migrace však schránka jako taková funguje a přijímá poštu, není se třeba obávat, že vám nebude něco doručeno.

Základní informace o novém e-mailovém účtu

Pro studenty a zaměstnance: Přihlašovací jméno: username@cvut.cz

Heslo: Heslo ČVUT

Webový přístup: outlook.office365.com

IMAP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 993 / SSL/TLS

SMTP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 587 / STARTTLS

Velikost schránky: 50GB

Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT

E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.

Co se pro mne změní po migraci?

Zde záleží, jakým způsobem pracujete s mailovou schránkou:

  • Používám webový prohlížeč na url mail.cvut.cz nebo mail.fa.cvut.cz. Poté se po ukončení migrace nebudete moci přihlásit na této url, nově se budete přihlašovat na https://outlook.office365.com/, a to ve tvaru username@cvut.cz Odkazy ze stránek fakulty budou patřičně upraveny.
  • Používám mailového klienta přes protokol IMAP -> Bude třeba změnit jeho konfiguraci, konkrétně IMAP server na outlook.office365.com, port 993, zabezpečení SSL/TLS, SMTP server outlook.office365.com, port 587, zabezpečení STARTTLS.
  • Používám mailového klienta přes protokol Exchange (např. MS Outlook, nativní klienti v iOS atp.) -> v tomto případě by se mělo nastavení překonfigurovat automaticky.

Jak to bude s fakultní schránkou?

Jakmile bude provedena migrace do cloudu, tak víkend 6. až 8. května 2022 se bude migrovat fakultní schránka do cloudového prostředí O365, tím že už účet máte se Vám obsah schránek sloučí s Vaším ČVUT mailem, zároveň ale Vám zůstanou Vaše adresy, včetně aliasů v rámci domény @fa.cvut.cz. Tedy schránka bude jen jedna, nicméně bude mít více adres.

Rychlý kontakt

Jiří fuska

 

MÍSTNOST

216

KONTAKT

+420 224 356 262

 

E-MAIL

fuska@fa.cvut.cz

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.