migrace fakultního e-mailu

Koncem prvního květnového týdne proběhla na FA migrace fakultních e-mailů na Microsoft Exchange pod Výpočetní a informační centrum ČVUT. Pro fakultu je to důležitý strategický krok v rámci rozvoje informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Od 9. května 2022 tak mohou zaměstnanci i studenti využívat nové e-mailové služby. Na této stránce najdete všechny potřebné informace a návody.

Naši IT pracovníci jsou nadále k dispozici pro vaše dotazy a žádosti o pomoc. Kontaktní osoba je vedoucí IT oddělení Jiří Fuska (fuska@fa.cvut.cz). Na fakultě probíhají v květnu a červnu školení s možnostmi, které O365 nabízí.

Co pro vás změna znamená?

Do května letošního roku jste pro posílání a přijímání e-mailů používali e-mailové služby, které byly spravovány interním systémem Fakulty architektury. Nově jsou e-maily spravovány celoplošně univerzitou ČVUT. 

Uživatelů se tato změna v podstatě nedotkla. Můžete nadále používat své e-mailové účty, na které jste byli zvyklí (e-mailový účet ve formátu username@fa.cvut.cz). Přechodem našich e-mailů jsme zvýšili ochranu dat v rámci kybernetické bezpečnosti, zlepšili jsme propojení s dalšími službami poskytovanými Microsoftem (MS Office 365, MS Teams) a ČVUT, můžeme využívat tzv. bussiness role ČVUT nebo jsme získali robustní podporu Výpočetního a informačního centra ČVUT. 

Zásadnější rozdíl nastal ve změně webového grafického rozhraní pošty, protože místo stávajícího používáte rozhraní MS Outlook. Do své e-mailové schránky se přihlásíte na stránce https://outlook.office365.com. Jako přihlašovací jméno zadáte svůj username ve formátu username@cvut.cz a heslo bude je jako do ostatních aplikací ČVUT.

Základní informace o novém e-mailovém účtu

Pro studenty a zaměstnance: Přihlašovací jméno: username@cvut.cz

Heslo: Heslo ČVUT

Webový přístup: outlook.office365.com

IMAP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 993 / SSL/TLS

SMTP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 587 / STARTTLS

Velikost schránky: 50GB

Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT

E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.

Co se pro mne změnilo po migraci?

Zde záleží, jakým způsobem pracujete s mailovou schránkou: 

  • Používám webový prohlížeč na url mail.cvut.cz nebo mail.fa.cvut.cz. Poté se již nepřihlásíte na této url, nově se přihlásíte na https://outlook.office365.com/, a to ve tvaru username@cvut.cz. Odkazy ze stránek fakulty byly patřičně upraveny. 
  • Používám mailového klienta přes protokol IMAP -> Je třeba změnit jeho konfiguraci, konkrétně IMAP server na outlook.office365.com, port 993, zabezpečení SSL/TLS, SMTP server outlook.office365.com, port 587, zabezpečení STARTTLS. 
  • Používám mailového klienta přes protokol Exchange (např. MS Outlook, nativní klienti v iOS atp.) -> v tomto případě se nastavení překonfigurovat automaticky.

Jak to je s fakultní schránkou?

Během migrace do cloudu migrovala fakultní schránka do cloudového prostředí O365. Tím, že už účet máte, se Vám obsah schránek sloučil s Vaším ČVUT mailem, zároveň Vám zůstaly Vaše adresy, včetně aliasů v rámci domény @fa.cvut.cz. Tedy schránka je jen jedna, nicméně máte více adres.

Rychlý kontakt

Jiří fuska

 

MÍSTNOST

216

KONTAKT

+420 224 356 262

 

E-MAIL

fuska@fa.cvut.cz

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.