Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Bc. Lukáš Radda

Anotace

Návrh nové budovy komunitního centra na Kampě nabídne víceúčelové prostory pro společensko-kulturní aktivity formálního či neformálního charakteru. Jedná se o zděný objekt, který má působit dojmem historické stavby v moderním pojetí. Prostor haly díky svému rozšíření nabídne klientům pocit volnosti umocněný průhledem do zeleně parku. Přímo z haly se návštěvníkovi naskýtá pohled do multifunkčního sálu, který se nachází o půl patra níže. Dalšími prostory jsou dětská herna orientovaná na jihozápad a sdílená kancelář, která může plnit rovněž funkci dílny. Privátní zahrada je otevřena společenským akcím. Vegetační střecha slouží potřebám komunitního centra a je zpřístupněná i pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.