S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Lukáš Radda

Anotace

Návrh nové budovy komunitního centra na Kampě nabídne víceúčelové prostory pro společensko-kulturní aktivity formálního či neformálního charakteru. Jedná se o zděný objekt, který má působit dojmem historické stavby v moderním pojetí. Prostor haly díky svému rozšíření nabídne klientům pocit volnosti umocněný průhledem do zeleně parku. Přímo z haly se návštěvníkovi naskýtá pohled do multifunkčního sálu, který se nachází o půl patra níže. Dalšími prostory jsou dětská herna orientovaná na jihozápad a sdílená kancelář, která může plnit rovněž funkci dílny. Privátní zahrada je otevřena společenským akcím. Vegetační střecha slouží potřebám komunitního centra a je zpřístupněná i pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.