S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Lezecká stěna

Tereza Dudová

Anotace

Dům byl navržen jako kombinace studentského bydlení a lezeckého centra. Na vstup z jihozápadního nároží navazuje jednopodlažní část se šatnami, barem a dalším zázemím, která přechází v lezeckou halu. Tato hala tvoří téměř polovinu celého objektu a její výška se rovná výšce celé budovy. Osvětlení prostor je zajištěno velkými prosklenými plochami do ulice a střešním světlíkem. Venkovní lezecká stěna je umístěna na severní fasádě, do které je rovněž vsazeno venkovní schodiště vedoucí do bytu. První patro bytu tvoří především obývací pokoj s kuchyní. V druhém patře se nachází dvě ložnice s koupelnou. Obytné místnosti jsou situovány na jih a západ, koupelna je osvětlena shora.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.