Práce ateliérů ZAN

Vyhlídka na Vltavu - na Prahu na prahu Prahy

Kateřina Krchňáková

Anotace

Vyhlídková trasa vychází z návrhu dřevěné lávky, která kopíruje současné vyšlapané cestičky. Ve třech místech se rozšiřuje, a tím vznikají vyhlídkové plošiny. Ty umožňují návštěvníkovi ničím nerušený výhled na Prahu pokaždé z jiného úhlu a zároveň ho přivádí na místa, která jsou v současnosti jen komplikovaně dostupná – za hranu skály, i pod ni. Celý návrh respektuje a doplňuje přírodní a krajinný ráz území pod přírodní památkou Ctirad.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.