S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Coworking

Rebeka Jechová

Anotace

Dům v severní části bloku tvoří coworking, který zabírá přízemí a část prvního patra, a dvoupodlažní studentský byt přístupný centrálním schodištěm. Za proskleným vstupem ze společného závětří se nachází recepce. Na osu vstupu navazuje trojramenné schodiště, které ústí na galerii se zasedací místností obrácenou do ulice. Pracovní plocha leží v západní části přízemí. Schodiště do bytu je součástí vstupní haly, jeho pokračování do druhého patra je stavebně odděleno a tvoří dominantu interiéru. Společenský prostor v prvním patře rozšiřuje jihozápadní lodžie. K severní galerii, jejíž okno má sedací parapet, symetricky přiléhají dvě ložnice s koupelnami a výstupem na velkorysou jižní terasu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.