Výstava ateliérových prací

Centrum vodních sportů

Veronika Kudrnová

Anotace

Sportovně-rekreační areál na břehu jezera v rekultivované krajině na Mostecku bude sloužit jako půjčovna potřeb a zázemí pro provozování vodních sportů, především windsurfů, paddleboardů a kánoí. Návštěvníci centra si zde vypůjčí nezbytnou výbavu a za doprovodu instruktora budou moci v areálu vyzkoušet netradiční vodní sporty a trávit volný čas s celou rodinou. Hlavní budova slouží jako zázemí provozu sportovního centra, přes vstupní zázemí je umístěn byt správce areálu a v návaznosti na vodní plochu drobná stavba skladu lodí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.