Výstava ateliérových prací

Sub Mergo - Vyhlídka u Zlíchovského kostela

Julie Smetanová

Anotace

Návrh přináší nové funkční využití prostoru v blízkosti kostela. Ústředním bodem je vyhlídková lavička, ze které je rozsáhlý výhled na Prahu, dále jsou upraveny přístupové cesty, zábradlí a mobiliář. Cílovou skupinou návrhu se stali především místní farníci a samotná myšlenka vychází mimo jiné i z jejich poznatků. Vegetace je navržena s ohledem na duchovní hodnotu místa a svou barevnou symbolikou zdůrazňuje osobnost sv. Jana Nepomuckého, jehož socha se na pahorku nachází. Mergo, to je ponořit...

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.