S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Architektonický atelier

Zuzana Jandová

Anotace

Dům je rozdělen do dvou samostatných provozů – v přízemí a prvním patře se nachází architektonický ateliér a ve druhém patře studentský byt. Prostor architektonického ateliéru se dělí do tří podélných zón podle funkce: reprezentativní, obslužné a tvůrčí. Celek je navržen tak, aby jednotlivé zóny odstupňované po poloviční výšce patra byly dobře propojené a zároveň se nekřížily. Hlavní, převýšený prostor se celoprosklenou fasádou obrací na sever. Studentský byt tvoří dvě velké ložnice s vlastními koupelnami směřující na západ a velká obytná místnost s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, kterou na jižní fasádě rozšiřuje orámovaný balkon.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.