S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Azylový dom

Jana Kohlmannová

Anotace

Cieľom našeho projektu bolo navrhnúť azylový dom pre matky s deťmi. Môj projekt pozostáva z dvoch objektov, jeden obytný a druhý administratívny. V obytnej časti sa nachádza spoločné prízemné podlažie s knižnicou, spoločenskou miestnosťou a kuchyňou. V poschodí sa nachádza päť bytových jednotiek. V administratívnej časti sú kancelárske a meetingové priestory, ako aj spoločenská miestnosť so samostatným vchodom, pre prípad návštev. Fasády sú betónové, popretkávané tehlovým vzorom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.