S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Azylový dům Praha Dejvice

Phuong Thao Cao

Anotace

Mothers' Home je útočištěm pro matky v nesnázích. Dům představuje novou šanci pro jejich děti i místo odpočinku. Svým obyvatelům, jejich křehkým rodinám poskytuje přístřeší a pocit domova. Cílem návrhu je podpořit koncept komunitního života, budování nových vztahů a vazeb mezi obyvateli domu a zevnějším prostředím, zároveň je však kladen i důraz na soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.