Výstava ateliérových prací

Domov pro klienty s poruchou autistického spektra

Jan Johanides

Anotace

Půdorys domu pro klienty s poruchou autistického spektra byl od začátku navrhován s myšlenkou sledování tvaru terasově koncipovaného pozemku. Geometrie domu vznikla na základě 2 funkčně odlišných hmot, které se vzájemně prolínají v samém srdci domu a vytváří prostor pro každodenní společné aktivity. Tato místnost, jakožto stěžejní část celého objektu, prostupuje denní i noční částí domu, čímž zabraňuje vzniku nadbytečných chodeb. Objekt je prosvětlen ze všech světových stran a je navržen se snahou co nejmenších terénních úprav pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.