S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Mothers' Home - Azylový dům v Dejvicích

Elizabeth Haywardová

Anotace

Mothers' Home je azylový dům pro matky s dětmi v nesnázích. Je to místo odpočinku, regenerace, pozvolné integrace zpět do lucidní společnosti. Projekt je umístěn na parcele v Dejvicích, kterou v jiném životě obývá všemi milované místo shluku - Dejvická Klubovna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.