Výstava ateliérových prací

Lipnické hřbitovy a jejich propojení

Bc. Ondřej Vik

Anotace

Mezi mnohá bohatství, častokrát opomíjena a zanedbána, patří rozhodně hřbitovy. A přitom jsou to tak významní nositelé historického a kulturního dědictví české vlasti. Lipnice, jakož to město, má na svém území více jak dva hřbitovy. Jeden historický, dnes už nepoužívaný k pohřbívání, se nachází pod zříceninou bílé věže nedaleko hradu. Dalším hřbitovem nacházejícím se před vjezdem do centra Lipnice je stávající hřbitov, používaný momentálně výhradně k pohřbívání do hrobů s žulovými sokly a náhrobky. Co ale obyčejný neznalý návštěvník Lipnice nemůže vědět je fakt, že se zde nacházel další hřbitov. Z císařských otisků z první poloviny 19. století je patrné, že v oblasti kolem kostela sv. Víta pod hradem býval další hřbitov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.