S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům pro umělce v zahradách Kinských

Daniel White

Anotace

Obsah této práce je návrh rodinného domu s ateliérem pro umělce v zahradě Kinských, kompoziční rozbor vybraného domu a návrh psí boudy ve stylu konkrétního známého architekta. Odevzdává se portfolio a skicák, oba ve formě pdf.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.