Výstava ateliérových prací

Domov pro klienty s PAS

Alexey Kotegov

Anotace

Principem prostorového uspořádaní je napojení soukromých pokojů na volně plynoucí společenský prostor, který je svým tvarem rozdělen na funkční zóny, co zmenšuje objem vjemů z prostředí, dává pocit jasností a rutiny. Na něho se navazují “escape places” pro odpočinek a pozorování, dávají pocit bezpečí a klidu. To všechno je umístěno kolem vnitřního dvoru, který plní prostory světlem a vzduchem, vnáší přírodu, a kde klienti budou v dohledu pečovatelů. Dům je otevřen do exteriéru ze všech stran; obytná zelená střecha zvětšuje horní terasu a schovává dům ve svahu. Celý pozemek je oplocen včetně střešní terasy. Interiér a exteriér tak tvoří integrované prostředí, oddělené od světa ostatních lidí. Vnější forma sleduje tvar svažitého pozemku a zapojuje dům do okolního kontextu, stejně jako použitý materiál na fasádě.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.