Výstava ateliérových prací

Domov pro osoby s poruchou autistického spektra

Martin Krejčí

Anotace

Navržený domov je vizí „svobodného prostoru“. Každý klient má nepřeberné množství variant cest při bloumání s maximální možnou volností pohybu. Přitom nevzniká potřeba přímého dozoru ze strany pečovatelů. Tato myšlenka je v návrhu přetvořena do podoby vesnického stavení, které svým provedením přirozeně vymezuje prostor a zároveň vytváří nenucenou bariéru mezi domem a okolím. Nový domov by tak měl snadno zapadnout do daného místa a podpořit tak nenásilnou integraci klientů s PAS do společnosti a zároveň jim zachovat potřebný odstup a pocit bezpečí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.