Výstava ateliérových prací

Mezi dvěma zdmi

Kristýna Kubů, Boleslav Pazdziora, Veronika Janotová

Anotace

Tři hlavní komponenty návrhu – zeď, tunel, buňka, dohromady tvoří idylickou cestu životem. Tunel symbolizuje řeku, kterou člověk proplouvá, dokud nedojde na konec své cesty. Celý náš komplex nabízí různé stupně léčby – od domova důchodců, přes LDN, až po hospic.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.