S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

OSE DUDU / Colloco

Natálie Procházková

Anotace

Ose Dudu

Mýdlo Ose Dudu je původně vyráběno národem Jorubů žijících zejména na území Nigérie. Potisk obalu vychází ze symbolů Nsibidi, které se běžně používaly jako protopísmo v oblastech dnešní Nigérie, Ghany a přilehlých oblastí. Opakující se symboly tvoří potisk podobný dekoru na látkách Adire, které jsou jorubskou doménou.

Colloco

Hru lze využít na procvičení logického uvažování a jemné motoriky u osob různých věkových kategorií. Tvar je inspirovaný včelí pláství, tvary jednotlivých buněk a jejich propojením.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.